“KLİNİK BİLGİ KEŞFİ PROJESİ”

SİVAS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN ORAN’A YAPILAN “KLİNİK BİLGİ KEŞFİ” PROJESİ BAŞVURUSU DESTEK PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA; KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ADINA BAŞVURUSU YAPILAN “KLİNİK BİLGİ KEŞFİ” BAŞLIKLI STRATEJİK ARAŞTIRMA, PLANLAMA, FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARINI KONU ALAN TR72/15/DFD REFERANS NUMARALI PROJE BAŞARILI BULUNDU VE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.

 

KONU HAKKINDA BİLGİ VEREN KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERİ DR. YAVUZ ORAK,KLİNİK BİLGİ KEŞFİ PROJESİ SİVAS İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK HİZMETİ VEREN HASTANELERİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK, İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILARAK, YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA GÖZLEMLENEN BULGULAR İLE VERİLEN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI VE STRATEJİK HEDEFLERE ULAŞMA KONUSUNDA KATKI SAĞLAMASI AMAÇLANDIĞINI KAYDETTİ.

 

BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA; SİVAS İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI 10 SAĞLIK TESİSİNİN VERİLERİNDEN YARARLANARAK, BU SAĞLIK TESİSLERİNİN MEVCUT KAPASİTELERİNİ GÖZLEMLEMEK, İYİLEŞTİRMEK İÇİN İNCELEMELER YAPARAK, VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK KLİNİK BİLGİ KEŞFİ KAPSAMINDA SİVAS İLİNİN HASTALIK HARİTASI ÇIKARILARAK SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLIK EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. AYRICA DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK ANALİZLERİNİN YAPILMASI AŞAMASINDA İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN EĞİTİM ALMASI SAĞLANARAK İDARİ, MALİ VE TIBBİ YÖNDEN KURUMSAL KAPASİTE GÜÇLENDİRİLECEKTİR. YAPILACAK ÇALIŞMA VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİNİN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ NEDENİYLE BUNDAN SONRA YAPILACAK ANALİZ, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİ GİBİ ÇALIŞMA SONUCUNDA TESPİT EDİLEN SORUN VE EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ, ACİL TEDBİRLERİN ALINMASI, STRATEJİK PLANLAMANIN YAPILMASI İLE RİSK VE TEHDİTLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR.

Bir cevap yazın