SICAK ÇERMİK İMAR PLANLARI ASKIYA ÇIKARILDI

SICAK ÇERMİK İMAR PLANLARI ASKIYA ÇIKARILDI

Sivas’ın önemli değerleri arasında yer alan Yıldızeli ilçesi Kalın köyü ile Mumcu Çiftliği köyü sınırları içerisinde bulunan Sıcak Çermik Termal Bölgesi, 4 Temmuz 2007 yılında Bakanlar Kurulunun 2007\12286 sayılı kararı ile turizm merkezi ilan edilmişti.

Bu kapsamda Özel İdare; Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezinin; imar planına altlık halihazır harita, plana esas Jeolojik-Jeoteknik  etüd raporu, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ‘Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planı’ yapım işlerinin ihalesini 2015 yılında tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanarak askıya çıkarılmak üzere Özel İdareye gönderildi.

Sivas İl Özel İdaresi web sayfasında (www.sivasilözelidaresi.gov.tr), Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde, Kalın köy muhtarlığında,  Mumcuçiftliği köy muhtarlığında ve Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmetler Birliği binasında askıya çıkarıldı.

Bu sürenin sonunda kesinleşecek Revizyon ve İlave ve Nazım ve Uygulama İmar Planlarının tatbiki için imar uygulaması (18. Madde) yaptırılarak vatandaşların ve yatırımcıların imar yönünden engelleri Özel İdare tarafından ortadan kaldırılacak.

Bir cevap yazın